STS Auto. 915 596 006
Arriaza 11. Madrid

COMO QUEDA
PARROT SMART
Pantalla 2 din navegador. Bluetooth. Audio-bluetooth. Conex. USB, SD, iPhone. Wifi. Video. Avisador radar.
BMW
3 E46
2004
Pantalla adaptada a la consola.
Pantalla de navegadores.
Pantalla reproductor USB o SD.