STS Auto. 915 596 006
Arriaza 11. Madrid

COMO QUEDA
ATK 1016
Cámara de marcha atrás o retroceso integrada. Ángulo de 170º de visión trasera. 
BMW
1 E81
2008
Pantalla integrada perfectamente en consola BMW con imagen enviada desde cámara de marcha atrás
Cámara integrada entre luces de matrícula